Oyun'la büyüyen çocuklar

Çoklu Zeka Eğitim Modeli ve Montessori Yaklaşımları

HİÇBİR BALIK UÇMAYA ,HİÇBİR KUŞ YÜZMEYE ZORLANAMAZ

Oyun Sarısı Kreş ve Çocuk Kulübüifadesi eğitim felsefemizin temelini oluşturuyor.

Bütün çocuklar özeldir ve hepsinin kendine özel öğrenme yolları vardır. Bunun farkında olarak her çocuğun  kolay öğrendiği bir öğrenme yolunu bularak, zorlandığı şeyleri öğrenmesini sağlamaya çalışıyoruz. Oyun Sarısı eğitimde  çoklu zeka kuramını temel alarak çocukların neler yapabildiğinin, yarında neler yapabileceği üzerinde odaklanmaktadır.

Her çocuğun özel yetenekleri vardır ancak önemli olan bu yetenekleri keşfedebilmektir. Oyun Sarısı çocuklarımızın yeteneklerini keşfederek zeka grubuna uygun program yapıyoruz,

Oyun Sarısı her çocuğu kendi zeka grubuna göre özel olarak eğitiyor. Böylece ritmik  zekası olan müzik  güçlendirilmesine, sosyal zekası olan çocuklar ise sosyal açıdan güçlendirmeye çalışıyoruz.

Montessori’ nin çocuğun iyi tanınması yaklaşımından yola çıkarak çocuklarımızın tutum ve davranışları ile gelişimleri izlenerek,öz bakım, bedensel  ve sosyal beceriler elde etmeleri hedeflenmiştir.

OYUN SARISI Kreşi, bilimin temeli olan 3  soruyu çocukların sormalarını, öğrenmelerini,yaşamı  sorgulamalarını  hedeflemektedir;   Neden,Niçin;Nasıl?  Soruları bizim vazgeçilmez merakımızı anlatacak.

Gelişim yönergelerine  uygun  hazırlanan  yıllık ve haftalık planlar ile eğitimcilerimiz sınıf eğitimlerini planlar; Az sayıda grup üyeleri ile birebir ilgilenen öğretmenlerimiz çocukların özgüvenlerini arttırmasını, keşfetme,sorun çözme,ekip olma  ve ekip halinde birlikte başarma duygularını öğretir.

Yönetim kadromuz ve öğretmenlerimiz,çocuklarla konuşarak,onları dinleyerek ,onlara değer vererek demostrosyon yoluyla öğrenmelerine katkı sağlarlar. Soru sormayı öğrenmek, neden-sonuç ilişkisini algılatmak, bir konu üzerinde kendini ifade edebilmek, konuşabilmek, tartışabilmek, adaletli olmayı öğrenmek OYUN SARISI KREŞ in ana felsefesidir.

OYUN SARISI KREŞ in ana hedefi öğrenmeyi eğlenceli hale getirmek, farklı araçlar kullanarak,farklı etkinliklerle keşfetmeyi,incelemeyi,yaratıcı olmayı ve hayal etmeyi öğretmektir.

Eğitimiz aile ortamı içinde çocukların birbirleriyle iletişim ve etkileşim içinde sosyalleşmesi,seçimler yapması,çevresine ve olaylara saygılı olmayı sağlar.

Kreşimiz,keşfetmeyi,sorun çözmeyi,ekip çalışmasını başarma duygusunu ve merak duygusunu  öğrenmeyi hedefler.